w Poznaniu

SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI

Spotkanie uczniów klasy I d z niewidomym panem Mariuszem Koczorowskim odbyło się w ramach projektu gimnazjalnego „Być bezpiecznym – żyć bezpiecznie”. Celem spotkania było ukazanie dzieciom, iż osoby niepełnosprawne mogą żyć bezpiecznie, być samowystarczalne oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. W czasie spotkania uczniowie zadawali Panu Mariuszowi różne pytania dotyczące jego życia, zainteresowań, funkcjonowania w domu, w pracy, w środkach komunikacji miejskiej.
Uczniowie mogli poznać i dotknąć pomoce jakimi posługują się osoby niewidome: terminale i notatniki brajlowskie, telefon głośnomówiący, biała laska, mówiący termometr, kalkulator oraz książki napisane w Braillu. Klasa Id usłyszała również o systemach funkcjonujących dla osób niewidomych w naszym mieście: np. dźwiękowej sygnalizacji świetlnej czy głośnomówiących autobusach, tramwajach, które ułatwiają poruszanie się.

Pan Mariusz w swoich wypowiedziach wiele razy podkreślał, że dzięki nowoczesnym technologiom, udogodnieniom dla osób z dysfunkcją wzroku, pomocy ze strony dobrych ludzi czuje się bezpiecznie i poznaje świat jak osoby dobrze widzące.

Dziękujemy Panu Mariuszowi za poświęcony nam czas i za zaangażowanie w edukację uczniów w ramach projektu „Być bezpiecznie – żyć bezpiecznie”.