w Poznaniu

MATEMATYKA NIE JEST NASZĄ SŁABĄ STRONĄ

UDZIAŁ UCZNIÓW KLASY IVD, VD I VID
W II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

 

„MATEMATYKA NIE JEST NASZĄ SŁABĄ STRONĄ”.

 

Dnia 14 kwietnia 2016r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie matematycznym „Matematyka nie jest naszą słabą stroną”, organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.

W czasie konkursu Zuzanna Grzywaczewska, Weronika Pietz, Jacek Błaszkiewicz musieli wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami matematycznymi, zastosowaniem matematyki w życiu codziennym, ale także umiejętnością współpracy w zespole. Nasi zawodnicy rozwiązywali test z wiedzy ogólnej z matematyki, zadania z treścią dotyczące zakupów, układali wskazany tangram, walczyli z dominem matematycznym, które wymagało umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Brali udział również w rymowankach
i zagadkach matematycznych.

Na zakończenie spotkania, pani wicedyrektor, pogratulowała uczniom wiedzy
i umiejętności w rozwiązywaniu zadań z matematyki. Nasz szkoła zdobyła wyróżnienie oraz otrzymała dyplomy i nagrody.