w Poznaniu

Akademia Nauki i Wyobraźni 2019

W piątek, 15.11, już po raz szósty, Akademia Nauki i Wyobraźni przyjęła w swoje szeregi kolejny rocznik studentów. Nasi drugoklasiści oraz ich rówieśnicy ze szkół wildeckich, poznali rytuały wyższej uczelni. Powitani przez Rektora, zaliczyli egzamin wstępny i uzyskawszy indeksy odbyli osiem seminariów z dziedzin: ścisłych – chemii, fizyki, biologii i technologii, artystycznych: decoupage, malarstwa i wytwarzania naturalnego mydła oraz savoir-vivre`u na podstawie historii staropolskiej kultury szlacheckiej.
Po uzyskaniu absolutorium studenci otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale. Wysłuchawszy hymnu „Gaudeamus igitur”, około sześćdziesięciu absolwentów podrzuciło w górę studenckie birety.
Młodzi naukowcy zadeklarowali rozwijanie swoich umiejętności i wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy.
W tym roku wsparli nas: Rada Osiedla Wilda, PSB Mrówka Poznań, Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz M&A Group.