w Poznaniu

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła kolejny raz włączyła się do akcji VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było przypomnienie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Uczniowie wszystkich klas przez cały tydzień na lekcjach matematyki utrwalali tabliczkę mnożenia, aby w uroczystym dniu 28.09.2018 roku przystąpić do egzaminu i zdobyć wymarzony certyfikat. W dniu Święta Tabliczki Mnożenia, wybrane klasy pod okiem nauczyciela matematyki odpytywały koleżanki i kolegów z innych klas. Każdy uczestnik zabawy losował jeden los, jeżeli udzielił wszystkich poprawnych odpowiedzi zdobywał Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia i ocenę celującą z matematyki. Uczniowie utrwalali również tabliczkę mnożenia w terenie. Specjalne komisje egzaminacyjne odwiedziły z zadaniami pracowników  szkoły oraz mieszkańców Wildy.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach i dorosłych wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Pokazały, że można przypominać tabliczkę mnożenia z uśmiechem.

Gratulujemy wszystkim, którzy wspólnie bawili się podczas obchodów tego święta
i zapraszamy  do matematycznej zabawy za rok.