w Poznaniu

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z nowego placu zabaw.
Plac jest jeszcze w trakcie budowy.
O fakcie możliwości korzystania poinformujemy niezwłocznie, jak tylko zakończone zostaną prace budowlane.