w Poznaniu

„BEZPIECZNA DROGA DO DOMU” – KONKURS KOMUNIKACYJNY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Bezpieczna droga do domu”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.  Celem konkursu było popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Propagowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurs rozpoczął się od wykładu i prezentacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Następnie nasi uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał wiedzę dotyczącą znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze.
Po części teoretycznej na uczniów czekała część praktyczna w Miasteczku Ruchu Drogowego. Tam musieli się wykazać znajomością przepisów o ruchu drogowym jak przystało na prawdziwego rowerzystę. Udzielali również pierwszej pomocy i wzywali pomoc korzystając z numeru alarmowego 112.

Dzięki uczestnictwu w konkursie komunikacyjnym nasi uczniowie utrwalili umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiedzę niezbędną do zdobycia karty rowerowej.

A zdobycie IV miejsca było wielką radością.