w Poznaniu

PILNA INFORMACJA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami sanepidu, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i powiadomieniu organu nadzoru zajęcia w  klasach IV-VIII SP przechodzą na nauczanie zdalne w dniu 16 października 2020 r.

Uczniowie tych klas bezwzględnie pozostają w domach (są objęci nadzorem epidemicznym) do dnia 18 października włącznie (niedziela), a ich rodziny powinny ograniczać kontakt do minimum.

Nauczyciele klas IV-VIII pozostają w domu i prowadzą nauczanie zdalne zgodnie z procedurą przyjętą w marcu to jest:

wysyłają przygotowane lekcje (zgodnie z planem lekcji) za pośrednictwem mobiDziennika do rodzica/ucznia.

Zawieszenie zajęć w klasach IV-VIII obowiązuje w dniu 16 października 2020r.

Kolejne informacje podamy Państwu w dniu jutrzejszym za pośrednictwem mobiDziennika.

Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą zajęcia ze swoimi klasami w godzinach pomiędzy 08:00-12:15 ( zgodnie z ustaleniami podjętymi telefonicznie) z nauczycielami wychowawcami. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

Podczas zajęć w oddziałach 0-III dnia 16.10.2020r. przypominamy o  stosowaniu już obowiązującego reżimu sanitarnego.