w Poznaniu

Uwaga!

Od dnia 19 kwietnia 2021 roku plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi będzie dostępny dla dzieci w godzinach od 8.00 do 18.00 w trakcie pracy szkoły.

W pierwszej kolejności z placu zabaw mogą korzystać dzieci uczęszczające na zajęcia w oddziale przedszkolnym w godzinach pracy oddziału.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi urządzenia na placu zabaw będą dezynfekowane, zgodnie z procedurami sanitarnymi tj. po każdym skorzystaniu przez dzieci. Do powyższych zadań oddelegowani będą  wyznaczeni przez szkołę pracownicy.