w Poznaniu

mjr Zdzisław Stankiewicz

Z głębokim smutkiem żegnamy Patrona i Przyjaciela Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu – Bohatera spod Monte Cassino, majora Zdzisława Stankiewicza.

Z ogromną wdzięcznością wspominamy spotkania, podczas których pan Zdzisław dzielił się z nami historią swojego życia. Był częstym gościem na lekcjach historii, lekcjach wychowawczych i uroczystościach z okazji Dnia Patrona. Z wielką pasją opowiadał młodzieży o czynach Polaków w kampanii włoskiej, a szczególnie o bitwie pod Monte Cassino. Uczestniczył w licznych konkursach i sesjach popularno-naukowych jako przewodniczący jury. Wielokrotnie odwiedzał szkolną Izbę Pamięci, w której pozostawił wiele pamiątek związanych ze swoim udziałem w bitwie, m.in. dokumenty osobiste, zdjęcia, odpisy rozkazów, świadectwa ukończenia szkół.

Blisko związany z nauczycielami i uczniami naszej szkoły, Zdzisław Stankiewicz gościł ich również w swoim domu. Opowiadał o swych przeżyciach wojennych i pracy w powojennej Polsce. Poczet sztandarowy dzięki Jego staraniom brał udział w uroczystościach na Monte Cassino z okazji 50. i 70. rocznicy bitwy.

Zapamiętamy oddanie Zdzisława Stankiewicza ojczyźnie i żołnierskiej braci.

Rodzinie i Bliskim pogrążonym w smutku składamy w imieniu całej społeczności szkolnej serdeczne wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci!

 

Zawsze robi na mnie wrażenie patriotyczne zainteresowanie nauczycieli i uczniów działalnością bojową 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

Sławimy w ten sposób ofiarę krwi poległych w walkach naszych wspaniałych żołnierzy przybyłych ze wszystkich stron świata, by walczyć o niepodległość Ojczyzny.

Żywię nadzieję, że nasza wspaniała młodzież, ucząc się w szkołach, uczelniach wyższych będzie wzmacniała polską tożsamość w Europie i na świecie.

 

(wpis do Księgi Patrona Szkoły z dnia 18.05.2012 r.)

Zdzisław Stankiewicz

Uczestnik walk pod Monte Cassino,

prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”,

członek Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

 • 11.1924 r. – urodził się w Suwałkach
 • czerwiec 1940 r. – został deportowany do północno-zachodniej Rosji przez NKWD
 • marzec 1942 r. – wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na terenie ZSRR, otrzymując przydział do 9. Dywizji Piechoty formowanej w Uzbekistanie
 • kwiecień 1942 r. – został przeniesiony wraz z dywizją do Palestyny
 • maj 1942 r. – służył na Bliskim Wschodzie w batalionie łączności 3. Dywizji Strzelców Karpackich
 • 11.1943 r. – zdał egzamin eksternistyczny Gimnazjum Ogólnokształcącego (świadectwo wydane 6.04.1944 r. przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla eksternów w 3. Dywizji Strzelców Karpackich)
 • styczeń 1944 r. – kwiecień 1945 – uczestniczył w kampanii włoskiej w składzie 2. Korpusu Polskiego; przeszedł szlak bojowy od Castel di Sangro, przez Monte Cassino, Loreto, Ankonę do Bolonii; został ranny podczas akcji ratowania płonącego Sanktuarium Świętego Domu w Loreto
 • 06.1945 r. – 5.01.1946 r. – wziął udział w kursie radiotechników w Szkole Radiotechnicznej 2. Korpusu; złożył egzaminy końcowe 5.01.1946 r. i odbył siedmiotygodniową praktykę warsztatową w okresie 25.04.1946 r. – 12.06.1946 r. (świadectwo wydane 12.06.1946 r.)
 • 1947 r. – powrócił do Polski
 • 1948 – 1951 – odbył studia wyższe techniczne na Wydziale Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu w zakresie elektrowni i uzyskał stopień inżyniera-elektryka (dyplom wydany 19.02.1952 r.)
 • 01.2016 r. – zmarł w Poznaniu

 

Źródła informacji: