w Poznaniu

30 września 2015 r. to ważna data dla chłopców – to ich święto.  Tego dnia dziewczynki z klasy Id gimnazjum odśpiewały swoim kolegom z klasy  „Sto lat”, złożyły życzenia oraz wręczyły drobne upominki. Nie zabrakło również rozmów przy słodkim poczęstunku i wspólnych zabaw.