w Poznaniu

Katedra Towaroznawstwa Żywności

7 maja 2018 uczniowie klasy 3a gimnazjum zwiedzili laboratoria chemiczne Katedry  Towaroznawstwa Żywności UE. Uczniowie poznali zakres badań prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów w laboratoriach wydziału. Pani dr hab. inż. Hanna Śmigielska w szerokim zakresie opowiedziała o przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych aspektach kształtowania ochrony i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości sensorycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania surowców i produktów żywnościowych.