w Poznaniu

Projekt czytelniczy „Bajki w zielonych sukienkach”

W piątek 11.10, na Starym Rynku w Poznaniu, już po raz piąty uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami władz miejskich, oświatowych i samorządowych na wspólnym czytaniu. Motywem przewodnim tegorocznego happeningu, finalizującego szkolny projekt edukacyjny pt.: „Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety”, było przeciwdziałanie powodowanym przez człowieka zmianom klimatycznym, zagrażającym funkcjonowaniu ekosystemu. Uczniowie przeszli przez miasto z wykonanymi własnoręcznie plakatami, zawierającymi hasła zachęcające do codziennych działań ukierunkowanych na ochronę klimatu. Na schodach poznańskiego Ratusza zaproszeni goście przeczytali zgromadzonym wybrane opowieści ze zbioru Anny Mikity „Bajki w zielonych sukienkach”. Wydarzeniu towarzyszyły tematyczne występy wokalne najmłodszych uczniów. Wcześniej, podczas zajęć projektowych, uczniowie zastanawiali się nad przyczynami zmian klimatycznych, ich skutkami, szukali rozwiązań, które możemy zastosować w codziennym życiu. Efekty „burzy mózgów” zespoły klasowe przedstawiły w formie gazetki ściennej oraz tematycznych transparentów.