Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Wyniki V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu