w Poznaniu

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – Alfik

W środę 21 listopada 2018r., w szkole odbył się ogólnopolski konkurs
Alfik Matematyczny. Celem konkursu jest rozwijanie talentów matematycznych, zainteresowanie uczniów nauką matematyki oraz stwarzanie możliwości intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami z całej Polski. Udział w konkursie jest znakomitą okazją do pobudzenia aktywności uczniów, rozwoju umiejętności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz automotywacji do pracy i nauki. W tym roku szkolnym udział w konkursie wzięło 23 uczniów naszej szkoły z klas IV – VIII SP i klas trzecich gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który wymagał logicznego myślenia, kojarzenia faktów, wyobraźni i sprytu.

 Trzymamy mocno kciuki za naszych zdolnych matematyków i czekamy na wyniki.