w Poznaniu

Dzień Europy
Odśpiewaniem hymnu Unii Europejskiej i rozwinięciem unijnej flagi zainaugurowaliśmy tegoroczne obchody Dnia Europy. Od dziecięciu lat wydarzenie organizujemy wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Poznań. Tym razem „europejskie miasteczko” powstało na dziedzińcu naszej szkoły. Poszczególne zespoły uczniowskie pogłębiały swoją europejską tożsamość kręcąc Kołem Fortuny, zdobywając wiedzę topograficzną, z zakresu symboliki, architektury, ciekawostek i obyczajów. Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dopełniły realizację hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „Europejskiego Roku Umiejętności”.