w Poznaniu

Informujemy o formach zachowań profilaktycznych odnośnie koronawirusa.

W naszej szkole przestrzegamy zasad i procedur związanych z higieną osobistą.
Znamy objawy, jakie wywołuje koronawirus oraz drogi jego przenoszenia.
Informujemy o formach zachowań profilaktycznych.
Stosujemy się do zaleceń mających na celu zapobieganie zakażeniu.