w Poznaniu

„Ortograficzne Podchody” – konkurs międzyszkolny

W poniedziałek 2.09 odbył się wildecki międzyszkolny konkurs „Ortograficzne Podchody” dla uczniów klas IV –VI. Trzyosobowe zespoły rozwiązywały zadania, w których należało wykazać  się znajomością podstawowych zasad ortografii, przysłów polskich, refleksem, sprawnością manualną, wyobraźnią. Jury przewodniczyła pani Halina Górecka – radna Rady Osiedla Wilda, patrona konkursu. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki rywalizacji:

I miejsce: zespół SP 25 w składzie:  Maja O., Natalia K., Jakub F.

II miejsce: zespół SP 5 w składzie: Zuzanna O., Maria W., Wiktor Cz.

III miejsce zespół SP 25 w składzie: Michalina K., Natalia N., Amadeusz Sz.