w Poznaniu

„Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny”

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

W dniach 11 i 18.09.2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach w Teatrze Polskim w ramach projektu „Teatr ślipiami meli  i szczuna- przewodnik teatralny”.

11.09.2021 r. dzieci rozpoczęły warsztaty od spotkania z prof. Krzysztofem Kurkiem, który oprowadził je po teatrze i krótko opowiedział o jego historii. Po przerwie i poczęstunku miało miejsce spotkanie z aktorką Panią Ewą Szumską, która pokazała w jaki sposób można gestem, mimiką, słowem wyrazić emocje i przedstawić różne sytuację Dziewczynki prezentowały swoje improwizacje ruchowe do muzyki. Rodzice uczestników w tym czasie uczestniczyli w wycieczce po mieście.

18.09.2021 r. uczestnicy warsztatów mieli spotkanie ze garderobianą, która opowiedziała im w jaki sposób powstają stroje teatralne. Można było zobaczyć garderoby aktorów, w których przygotowują się do wyjścia na scenę. Następnie każdy miał możliwość wybrania różnych masek, peruk, rekwizytów
i zaprezentowania się na prawdziwej scenie.

Na końcu dzieci spotkały się z reżyserem teatralnym, który opowiedział w jaki sposób przygotowuje się przedstawienie i kto odpowiada za poszczególne jego elementy np. za scenografię, charakteryzację, oświetlenie. Uczestnicy warsztatów pod jego kierunkiem wcielali się w rolę aktorów.

Dziękujemy Organizatorom za wiele ciekawych przeżyć w Teatrze Polskim.