Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

„Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny”

W dniach 11 i 18 września uczniowie naszej szkoły wezmą udział w cyklu spotkań i warsztatów w ramach projektu „Teatr ślipiami meli i szczuna- przewodnik teatralny”.

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży klas 4-8 szkół podstawowych instytucję Teatru na podstawie najdłużej i nieprzerwanie działającego Teatru Polskiego w Polsce.

 

Teatr Polski w Poznaniu z przesłaniem „Naród Sobie” pragnie, aby teatr i kultura teatralna była dostępna dla wszystkich – bez względu na wiek, niepełnosprawność czy miejsce zamieszkania – mówią inicjatorzy projektu. Dlatego też, z pomocą dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Poznania oraz powiatu poznańskiego, w towarzystwie wybitnych gości, pragniemy stworzyć „poradnik teatralny”. Ma to być publikacja, która ułatwi najmłodszym zrozumienie istoty teatru oraz w sposób przystępny i zrozumiały odpowie na pytania: kim jest aktor, jaką rolę pełni garderobiana, oraz opowie, jak na przestrzeni 145 lat zmieniał się najdłużej nieprzerwanie działający teatr w Polsce.

Uczestnikami projektu będą dzieci z klas 4-8 z dwóch szkół – Szkoły Podstawowej nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Strykowie

Dzięki warsztatom powstanie przewodnik, ułatwiający zrozumienie istoty teatru jako elementu kultury społecznej. Publikacja będzie kontynuacją Elementarza Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu.

Dzięki współdziałaniu i warsztatom zakładamy, że dojdzie do integracji opartej na współdziałaniu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i młodzieży pełnosprawnej, rozwiną się kreatywność i umiejętności twórcze, oraz przybliżona zostanie działalność teatralna i tematyka kulturalna – tłumaczą twórcy projektu.

Projekt współtworzony jest i realizowany z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania. Patronat medialny objęło Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Warsztaty odbędą się 11 oraz 18 września w Teatrze Polskim. Finał projektu zaplanowany jest na 20 listopada 2021.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”