w Poznaniu

Konkurs Gwary PoznańskiejPoznańska gwara, którą już coraz trudniej usłyszeć na ulicach naszego miasta, była przedmiotem konkursowych zmagań uczniów klas 5–7. Coroczne wydarzenie ma na celu promocję i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przy rozwiązywaniu testu uczestnicy wykazali się wiedzą na temat charakterystycznych cech dialektu poznańskiego, znajomości topografii miejsc upamiętniających poznańskie tradycje, dokonali przekładu tekstu pisanego dawną mową poznaniaków.

Podczas obrad Jury uczestnicy wysłuchali fragmentów prozy i poezji pisanej gwarą poznańską, poszerzyli wiedzę z zakresu etymologii i bogactwa kulturowego języka gwarowego oraz lokalnych tradycji językowych i związanych z nimi wartościach.