w Poznaniu

Powitanie dzieci z oddziału przedszkolnego

W piątek 1 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego zostały uroczyście powitane przez uczniów klas pierwszych. Zerówkowicze zdali swój pierwszy  egzamin śpiewająco i zostali pasowani  na uczniów naszej szkoły. Po pasowaniu przedszkolaków obdarowano drobnymi upominkami.