w Poznaniu
Gościem honorowym i przewodniczącą Jury VII edycji „Zimowego Poezjobrania” była profesor Joanna Papuzińska. To jej wiersze, z licznych zbiorów poetyckich autorki, wybierali i recytowali uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Joanna Papuzińska nie tylko oceniała występy młodych recytatorów, ale również podpisywała swoje książki, dyskutowała o poezji z młodymi czytelnikami, pozowała do wspólnych fotografii. Niezwykle trudno było spośród 78 świetnie przygotowanych recytatorów, z 27 szkół, wyłonić tych najlepszych. Jury w składzie: Joanna Papuzińska, Elżbieta Butlewska (wydawnictwo „Mila”), Piotr Dukat (nauczyciel języka polskiego) uzgodniło następujący werdykt: I miejsce  – Hanna Pontus kl. 3 SP nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu II miejsce – Anna Dziamska kl. 2 SP nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu – Piotr Stefański kl. 3 SP nr 6 im. Hipolita Cegielskiego III miejsce – Adam Dorsz kl. 1 SP 78 im. prof. Witkora Degi – Izabela Górna kl. 1 Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida – Amelia Pyżalska kl. 3 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” Wyróżnienia:   – Klara Bankert kl. 1 SP nr 5 im. Romualda Traugutta – Łukasz Biliński kl. 2 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej – Zofia Grzesiak kl. 2 SP 10 im. Arkadego Fiedlera – Zuzanna Królikowska kl. 3 SP 18 im. Zofii Nałkowskiej – Agata Kubecka kl. 3 SP 38 – Antonina Ługawiak kl. 2 SP 45 im. ORP „Poznań” – Wiktor Maciejewski kl. 2 SP 38 – Blanka Marszałek kl. 2 SP 85 im. Kawalerów Maltańskich – Maciej Michałek kl. 3 SP 88 im. Poznańskich Koziołków – Maja Smakulska kl. 1 SP 10 im. Arkadego Fiedlera Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki, laureaci książki z dedykacją autorki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – dodatkowo pamiątkowe statuetki. Dwoje uczestników otrzymało ponadto nagrody ufundowane przez członka jury – panią Elżbietę Butlewską.