w Poznaniu

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Dnia 14 marca 2019 roku, obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowe Święto Liczby Pi. Data wybrana została nieprzypadkowo… otóż datę 14 marca
w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi.Również i my – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 obchodziliśmy Dzień Liczy Pi. Na lekcjach matematyki oglądaliśmy prezentacje o Liczbie Pi
w życiu codziennym, wyszukiwaliśmy informacje w Internecie oraz pracowaliśmy zespołowo przy wykonywaniu plakatów w dniu tak ważnego święta matematycznego.