w Poznaniu

Tworzymy kulturę szacunku w sieci

W lutym, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem przebiegał on pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Do przyjrzenia się zagadnieniu wybraliśmy formę debaty przeprowadzonej z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji wspierających bezpieczny internet: Policji i MOPR. Debata została nagrana i umieszczona pod adresem: https://youtu.be/bdRwaSwK5EY. Po obejrzeniu nagrania na lekcjach informatyki, uczniowie analizowali treść wypowiedzi, uzupełniali informacje swoimi spostrzeżeniami na temat form zachowań w sieci i poruszanych wartości. Nagranie zostało też odtworzone na szkolnych telewizorach informacyjnych.