w Poznaniu

Spotkania z ciekawymi ludźmi

16 lutego 2016r. odbyło się spotkanie ze szkolną pielęgniarką – Panią Małgorzatą Nicką, która przedstawiła uczniom drugich i trzecich klas gimnazjum tajniki swojego zawodu. Pani Małgosia przedstawiła uczniom prezentację multimedialną i omówiła kolejne stopnie zdobywania swoich kwalifikacji zawodowych oraz przedstawiła historyczny zarys pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, a także zakres obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki.

Liczymy, że uczniowie naszej szkoły z większym szacunkiem i uznaniem będą patrzeć na obowiązki wykonywane przez Panią pielęgniarkę.

Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolny zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi.