w Poznaniu

Szkolny konkurs gwary wielkopolskiej „Jezdym poznańsko pyra”

 

 

 

 

Nasze kulturowe dziedzictwo–wielkopolską gwarę–zgłębiali dziś uczniowie klas 5–7 uczestniczący w konkursie „Jezdym poznańsko pyra”.

Zadaniem dwuosobowych zespołów było m.in. przetłumaczenie tekstu na język literacki, opisanie gwarą wyglądu poznaniaka, dopasowanie wyrażeń gwarowych do ich literackich odpowiedników, wskazanie elementów charakterystycznych dla gwary wielkopolskiej, wyjaśnienie znaczenia przysłów zapisanych dawną mową poznaniaków, wykazanie się znajomością topografii miejsc upamiętniających poznańskie tradycje. W trakcie obrad jury, uczestnicy konkursu mieli możliwość wysłuchania ciekawej prezentacji ma temat etymologii i bogactwa kulturowego języka gwarowego.

Najlepiej z zadaniami poradziły sobie i zajęły

I miejsce Patrycja Czyż i Julia Nowak – uczennice klasy 5c,

II miejsce zajęły Gabriela Łysakowska-Kamińska i Oliwia Wiśniewska z kl. 5a,

a III – Weronika Szymańska i Zuzanna Wojtczak z kl. 7c.

Gratulujemy!