Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Zajęcia w świetlicy szkolnej

HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY

6.30-7.10

 

 

Swobodne gry i zabawy wg zainteresowania dzieci,

słuchanie muzyki,

rozmowy indywidualne.

 

7.30-7.30

 

Zestaw ćwiczeń porannych,

gimnastyka buzi i języka

7.30-7.50

 

Wspólne czytanie bajek

 

7.50-8.00 Czynności organizacyjno- porządkowe

 

8.00-8.55

 

Rozwiązywanie zagadnień, quizów, rebusów,

ćwiczenia rozwijające.

10.35-12.45

 

 

Zajęcia programowe wynikające z miesięcznego planu pracy świetlicy:

·         zajęcia plastyczne,

·         zajęcia muzyczno-relaksujące,

·         rozwijanie małej i dużej motoryki,

·         zabawy integracyjne,

·         gry planszowe,

·         różne formy pracy z tekstem

·         rozmowy, dyskusje, pogadanki

12.45-14.00

 

 

Obiad,

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy na świeżym powietrzu,

spędzanie czasu wolnego wg zainteresowania dzieci, gry dydaktyczne, pamięciowe, ćw. lateralizacyjne

 

14.00-15.00

 

 

Odrabianie zadań domowych,

ćwiczenia ortograficzne,

zagadki matematyczne

 

15.00-16.00

 

Zabawy integracyjne na dywanie,

Rozwijanie zainteresowań muzycznych,

Słuchanie bajek i piosenek,

Prace plastyczno-techniczne

 

16.00-16.30

 

 

Zabawy swobodne,

indywidualne rozmowy z dziećmi,

porządkowanie sali po zajęciach.

 

Zajęcia tematyczne prowadzone w ramach działalności świetlicy

 

L.p. Rodzaj zajęć Prowadzący Kiedy Klasy
1. Zajęcia muzyczno-rytmiczne Joanna Meller Środa
14:30-15:30
1
2. Gry i zabawy ruchowe Joanna Dura Poniedziałek
10:40-11:40
1
3. Klub gier planszowych Karolina Antczak-Kowalska, Magdalena Hałas Piątek

14:00-15:00

0
4. Zajęcia relaksacyjne Marcella Kwiatkowska Poniedziałek
13:00-14:00
0
5. Taneczne wygibasy Agnieszka Czerwińska Wtorek

15:00-16:00

2
6. Planszówkomania Joanna Wróblewska Wtorek

13:30-14:30

2
7. Papieroplastyka Marta Adamska Czwartek
14:00-15:00
2
8. Rozgrzewka- rozruch ciała i umysłu Małgorzata Wajnor Poniedziałek

7:00-8:00

3
9. Zajęcia artystyczno-plastyczne Karolina Samuel Wtorek

14:30-15:30

3
10. Mali inteligenci Anna Przygocka Czwartek
13:00-14:00
3
11. Plastyczne inspiracje Sylwia Stencel Środa

14:00-15:00

4-8, gimnazjum
12. Zajęcia polisensoryczne Maria Wawrzyniak Czwartek

15:00-16:00

4-8, gimnazjum
13. Trening umysłowy Adam Mysiak Poniedziałek
14:30-15:30
4-8, gimnazjum