Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Zajęcia w świetlicy szkolnej

HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY

6.30-7.10

 

 

Swobodne gry i zabawy wg zainteresowania dzieci,

słuchanie muzyki,

rozmowy indywidualne.

 

7.30-7.30

 

Zestaw ćwiczeń porannych,

gimnastyka buzi i języka

7.30-7.50

 

Wspólne czytanie bajek

 

7.50-8.00 Czynności organizacyjno- porządkowe

 

8.00-8.55

 

Rozwiązywanie zagadnień, quizów, rebusów,

ćwiczenia rozwijające.

10.35-12.45

 

 

Zajęcia programowe wynikające z miesięcznego planu pracy świetlicy:

·         zajęcia plastyczne,

·         zajęcia muzyczno-relaksujące,

·         rozwijanie małej i dużej motoryki,

·         zabawy integracyjne,

·         gry planszowe,

·         różne formy pracy z tekstem

·         rozmowy, dyskusje, pogadanki

12.45-14.00

 

 

Obiad,

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy na świeżym powietrzu,

spędzanie czasu wolnego wg zainteresowania dzieci, gry dydaktyczne, pamięciowe, ćw. lateralizacyjne

 

14.00-15.00

 

 

Odrabianie zadań domowych,

ćwiczenia ortograficzne,

zagadki matematyczne

 

15.00-16.00

 

Zabawy integracyjne na dywanie,

Rozwijanie zainteresowań muzycznych,

Słuchanie bajek i piosenek,

Prace plastyczno-techniczne

 

16.00-16.30

 

 

Zabawy swobodne,

indywidualne rozmowy z dziećmi,

porządkowanie sali po zajęciach.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacji zgodnie z aktywnością i zainteresowaniem dzieci.

Imię i nazwisko wychowawcy Rodzaj prowadzonych zajęć Kiedy (Dzień tygodnia)

Godzina

Bogucka Małgorzata zajęcia muzyczno-rytmiczne

zerówka

Wtorek 14:45-15:45
Cichos Monika zajęcia plastyczno-muzyczne

klasa 1

Poniedziałek 11:00-12:00
Kardasz Agnieszka Zajęcia plastyczne

budynek E

Poniedziałek 10:45- 11:45
Kloska Marlena Rozgrywki planszowe i karciane
budynek E
Wtorek 11:25-12:25
Noske Weronika Turniej warcabów

budynek C

Środa 15.30-16.30
Nowak Magdalena Spotkanie z piosenką

budynek E

Czwartek 14:30-15:30
Olesińska Sandra Zajęcia taneczno-ruchowe

zerówka

Środa 14:00-15:00
Pudliszak Agata Zajęcia artystyczno-plastyczne

budynek C

Wtorek 15:00-16:00
Samuel Karolina Zajęcia ruchowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”

klasa 1

Piątek 14:30-15:30
Sobieska Aleksandra

Zajęcia plastyczne: ”W krainie fantazji”

zerówka

Piątek 14:00-15:00
Wawrzyniak Maria Zajęcia rozwijające zmysły człowieka

budynek C

Poniedziałek 14:30-15:30
Wołczecka Marta Zajęcia techniczne

budynek E

Wtorek 12:30-13:30