Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNĄ PRZESTRZENIĄ CZASU WOLNEGO

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą kreatywnie spędzić czas przed i po lekcjach.

Zapewniamy opiekę uczniom, organizujemy zajęcia oraz wspomagamy szkołę w procesie dydaktyczno- wychowawczym i profilaktycznym.

Celem naszej świetlicy jest organizowanie zajęć świetlicowych tak, aby każdy uczestnik mógł w niej czuć się dobrze, rozwijać swoje zdolności i umiejętności.

 

Świetlica jest miejscem, w którym dziecko może aktywnie spędzić czas, odpocząć po lekcjach, pobawić się z rówieśnikami, czy nawiązać nowe znajomości.

Codziennie w godzinach od 6:30 do 16:30, a w oddziałach przedszkolnych do godziny 17:00 wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami, pomagają przy odrabianiu prac domowych oraz organizują szereg ciekawych zajęć tematycznych takich jak: zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, rozwijające zmysły i kreatywność.

W ramach działalności świetlicy, wychowawcy organizują także konkursy tematyczne, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.

Chętnie angażujemy się w konkursy między świetlicowe, organizowane w naszym mieście dzięki, którym uczniowie mogą pochwalić się swoimi umiejętnościami, rozwijać swoje zainteresowania oraz reprezentować naszą szkołę w innych placówkach na terenie Miasta Poznania.

Jednym z cyklicznych konkursów, który funkcjonuje i cieszy się dużą popularnością w naszej świetlicy jest konkurs „Świetliczak miesiąca”, w którym dziecko wyróżniające się swoją postawą otrzymuje dyplom z tytułem i nagrodę na forum grupy.

 

HARMONOGRAM DNIA ŚWIETLICY

 

6.30-7.10

 

Swobodne gry i zabawy wg zainteresowania

dzieci,słuchanie muzyki,rozmowy indywidualne.

7.20-7.30

 

Zestaw ćwiczeń porannych,

gimnastyka buzi i języka

7.30-7.50 Wspólne czytanie bajek
7.50-8.00 Czynności organizacyjno- porządkowe
8.00-8.55

 

Rozwiązywanie zagadnień, quizów, rebusów, ćwiczenia rozwijające.
10.35-12.45

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia programowe wynikające z miesięcznego planu pracy świetlicy:

·zajęcia plastyczne,

·zajęcia muzyczno-relaksujące,

·rozwijanie małej i dużej motoryki,

·zabawy integracyjne,

·gry planszowe,

·różne formy pracy z tekstem

·rozmowy, dyskusje, pogadanki

 

12.45-14.00

 

 

 

 

Obiad,

ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy na świeżym powietrzu, spędzanie czasu wolnego wg zainteresowania dzieci, gry dydaktyczne, pamięciowe, ćw. lateralizacyjne

14.00-15.00

 

 

Odrabianie zadań domowych, ćwiczenia

ortograficzne, zagadki matematyczne

 

15.00-16.00 Zabawy integracyjne na dywanie, Rozwijanie zainteresowań muzycznych, Słuchanie bajek i piosenek, Prace plastyczno-techniczne

 

16.00-16.30 Zabawy swobodne, indywidualne rozmowy z dziećmi, porządkowanie sali po zajęciach.