Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

RODO

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla Rodziców i Uczniów:

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla Pracowników: