PROJEKT 1

projekt3

„Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy u dzieci

uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu”

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Wady postawy ciała są współcześnie powszechnym zjawiskiem u dzieci i młodzieży. Do czynników powodujących odchylenia od normy zalicza się siedzący tryb życia – ograniczający aktywność ruchową, smukłą budowę ciała z obniżoną stabilnością kręgosłupa i niską wydolnością układu mięśniowego. Zainteresowanie uczniów telewizją i komputerami, którym poświęcają kilka godzin dziennie, powodują rażące zaniedbania w utrzymaniu i kształtowaniu prawidłowej postawy ciała w siedzeniu i staniu.

Projekt „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy u dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” ma na celu ukształtowanie świadomości zdrowego stylu życia oraz doprowadzenie do poprawy warunków zdrowotnych uczniów. Dla rodziców, którzy zdeklarowali udział w projekcie, odbędą się zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowej postawy ciała oraz aktywności ruchowej przeprowadzone przez pracowników Wydziału Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy Rodziców/Opiekunów dzieci uczestniczących w Projekcje: „ Poznań stawia na zdrowie- profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I – IV szkół podstawowych w Poznaniu” do aktywnego udziału w pogadankach , których tematyka wiąże się z postawą ciała. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego 53 (sala gimnastyczna – budynek A) o godzinie 18:30.

Pogadanki przeprowadzi mgr fizjoterapii p. Jakub Dzidowski.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.poznan.pl/wadypostawy

PROJEKT 2

projekt2

„Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”

projekt współfinansowany w ramach EFS

www.pwn-iws.pl

PROJEKT 3

projekt4

„Akademia Małego Poznaniaka”

PROJEKT 4

projekt11

„Mały wolontariat”

PROJEKT 5

„Śniadanie daje moc”

PROJEKT 6

„Podstawą dobra praktyka”

projekt współfinansowany w ramach EFS

http://www.kde.edu.pl