Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
Wystawianie ocen proponowanych 19.12.2017
Wystawianie ocen za I semestr 26.01.2018
Ferie zimowe 12.02.2018-25.02.2018
Zakończenie I semestru 02.02.2018
Rekolekcje szkolne marzec 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03 – 03.04.2018
Egzamin gimnazjalny 18,19,20.04.2018
Wystawianie ocen proponowanych 16.05.2018
Projekt gimnazjalny styczeń/marzec 2018
Wystawianie ocen końcoworocznych 13.06.2018
Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych 22.06.2018
Zakończenie roku szkolnego 31.08.2018
Ferie letnie 23.06-31.08.2018
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych W dniu 30.04.2018 r. zajęcia opiekuńcze,  dzień 2.05.2018 r.  odpracowujemy  2.12.2017 r, dzień 4.05.2018 r. odpracowujemy 20.01.2018 r. dzień 1.06.2018 r. odpracowujemy 3.03.2018 r.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Spotkanie organizacyjne 14.09.2017
Konsultacje 26.10.2017
Konsultacje 23.11.2017
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 21.12.2017
Wywiadówka 08.02.2018
Spotkanie informujące o procedurze  egzaminu 08.02.2018
Konsultacje  22.03.2018
Konsultacje 26.04.2018
Spotkanie informujące o  proponowanej ocenie 17.05.2018

 

DYŻURY WICEDYREKTORÓW I KIEROWNIKA ŚWIETLICY

 

Nazwisko i imię Dzień tygodnia
Napiórkowski Piotr poniedziałek
Prędka Hanna wtorek
Szymkowska Jolanta środa
Wawrzyniak Maria piątek