Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy 4 szkoły podstawowej odbędą

się 26 marca o godzinie 17:30

w sali gimnastycznej w szkole

podstawowej nr 25 (budynek A

przy ul. Prądzyńskiego 53