DRZWI OTWARTE

w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami

Integracyjnymi i Specjalnymi

im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu

 

„ Drzwi Otwarte” organizowane są w dniu 25 marca 2017 r. w godzinach: 10:00- 12:00, dla kandydatów do Szkoły Podstawowej

 

ZAJĘCIA OTWARTE:

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na zajęcia otwarte w dniach od 28 do 30 marca w godzinach od 9:00 do 11:00 do budynku D:

W dniu 28.03.2017 r., budynek D sala nr 6 –  zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych.
 
W dniu 29.03.2017 r., budynek D sala nr 1 –  zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klas pierwszych.
 
W dniu 30.03.2017 r., budynek D sala nr 2 –  zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym.

 

 

 

Serdecznie zapraszam

mgr Magdalena Katarzyńska- Radomska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu