Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Archiwum

Zostań YouTube’rem w naszej szkole

zostan_youtuberem

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

 

Zostań YouTube’rem w naszej szkole

KULTURA – EKSPERYMENT – SPORT

 

  1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka M. Barwicka i Elżbieta Mager

 

  1. Cele konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, którzy lubią bawić się filmem. Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów, pobudzenie kreatywności wśród uczniów,  rozwijanie zainteresowań i pasji medialnej, upowszechnienie i popularyzacja nowej technologii jako wsparcia dydaktycznego oraz  kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa wielkopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny (grupy 2-5 osób).
  2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

– w kategorii szkoły podstawowej

– w kategorii gimnazjum.

 

Terminy:

Czas trwania konkursu: 1.03. – 15.04.2016

Publikowanie prac konkursowych: 29.04.2016

 

  1. Co zrobić, żeby wygrać?

KROK 1

Zgłoście grupę filmowców  nauczycielowi informatyki, wychowawcy lub organizatorom konkursu
p. Agnieszce M. Barwickiej lub p. Elżbiecie Mager (bud.E) do dnia 15 marca 2016r. Otrzymacie do
wypełnienia zgody uczestnictwa.

KROK 2

Zapoznajcie się z tematem konkursu. Wykorzystajcie swoje spostrzeżenia i talenty filmowe i przygotujcie film, który wszystkich zachwyci.W zespole nakręćcie filmik, ale nie dłuższy niż 1 minutę! (60 sekund J) Do tego celu możecie wykorzystać dowolną technologię (laptopy, kamerki, telefony komórkowe). Pilnujcie, aby nie przekroczyć czasu. Dłuższe filmiki nie będą brały udziału w konkursie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, przekaz filmu, zgodność z tematem. Filmy nie mogą zawierać wszelkich treści wulgarnych lub obraźliwych dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub społecznych oraz nakłaniających do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku zamieszczenia jakichkolwiek z ww. treści film zostanie zdyskwalifikowany.

KROK 3

Autorzy zgłaszający film automatycznie wyrażają zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła podczas pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy Organizatora. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs, filmy konkursowe i twórców biorących udział w Konkursie.

Zbierzcie od wszystkich autorów filmu oraz innych osób występujących w filmie zgodę na wykorzystanie wizerunku w konkursie (załącznik 1 lub 2). Zgodę należy przekazać organizatorom konkursu
p. A. M. Barwickiej lub E. Mager.

KROK 4

Dostarczcie filmik na dowolnym nośniku do p. A.M. Barwickiej i p. E.Mager (bud.E).

Teraz czekajcie na rozstrzygnięcie konkursu, o czym powiadomimy Was po 30 kwietnia 2016r.
Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  – zgoda autora konkursu

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko …………………………………………………………… nr PESEL………………………………

Adres ul. ………………………………………………… nr domu ……………… nr mieszkania …………………

Kod pocztowy ……………………………….. Miejscowość………………………………….

Tytuł zgłoszonej pracy ……………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu „Zostań YouTube’rem”, emitowanie swojego dzieła w trakcie trwania konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy organizatora. Wyrażam zgodę na wykorzystanie filmu w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących konkurs i twórców biorących udział w konkursie.

……………………………………………….                ….……………………………             data …………………

podpis uczestnika                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  – zgoda autora konkursu

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko …………………………………………………………… nr PESEL………………………………

Adres ul. ………………………………………………… nr domu ……………… nr mieszkania …………………

Kod pocztowy ……………………………….. Miejscowość………………………………….

Tytuł zgłoszonej pracy ……………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu „Zostań YouTube’rem”, emitowanie swojego dzieła w trakcie trwania konkursu oraz w okresie pokonkursowym, odbywających się z inicjatywy organizatora. Wyrażam zgodę na wykorzystanie filmu w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących konkurs i twórców biorących udział w konkursie.

……………………………………………….                ….……………………………             data …………………

podpis uczestnika                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Regulamin do pobrania

 

 

Mistrz Pięknego Czytania – konkurs ogólnoszkolny

Przeczytać pięknie, to znaczy nie tylko biegle odtworzyć tekst, ale każde słowo prawidłowo wyartykułować i zaciekawić słuchaczy swoją interpretacją. Tegoroczni pretendenci do miana Mistrza Pięknego Czytania zmierzyli się z prozą literatury detektywistycznej szwedzkiego autora Martina Widmarka. Wszyscy uczestnicy otrzymali wcześniej fragment utworu, którego interpretację przygotowywali, zgodnie z wytycznymi opartymi na kryteriach oceny jury. Większość uczestników po raz pierwszy brała udział w konkursie czytelniczym, trudno więc było opanować stres. Ale też jednym z celów konkursu jest wdrażanie do publicznych wystąpień, więc takie doświadczenie z pewnością ułatwi późniejszą komunikację w szerszym gronie. Aby łatwiej było przezwyciężyć onieśmielenie, każdemu zawodnikowi towarzyszyła jedna osoba z klasy. Tegoroczni klasowi mistrzowie byli naprawdę świetnie przygotowani. W kategorii klas IV – VI trzeba było przyznać dodatkowe wyróżnienie. Na szczególne uznanie zasługują biegle czytający pierwszoklaści! Niestety, znów zawiodło gimnazjum, z którego pojawili się tylko przedstawiciele klas: 1a, 1d i 2a. Za to ich interpretacje były na bardzo dobrym poziomie, zasłużenie zdobyli swoje miejsca.

W trakcie obrad jury uczniowie poznali biografię Martina Widmarka oraz zapoznali się z literaturą detektywistyczną dostępną w bibliotece.

 

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

A oto wyniki konkursu:

 

  1. I – III

I miejsce – Jakub Frątczak kl. 3c

II miejsce – Fabian Gałecki kl. 1a

III miejsce – Maria Lewandowska kl. 3a

Wyróżnienie – Maja Schubert kl. 1c

 

  1. IV – VI

I miejsce – Roksana Lange kl. 6b

II miejsce – Emilia Alkowska kl. 5b

III miejsce – Agnieszka Płaczek kl. 6e

Wyróżnienia – Michał Strzemiński kl. 5e

   Marcin Pawlak kl. 6c

 

Gimnazjum

I miejsce – Sandra Bartkowiak kl. 2a

II miejsce – Cezary Kaczmarczyk kl. 1a

III miejsce – Robert Włodarczyk kl. 1d

 

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w konkursie!

Pierwsza pomoc w klasach specjalnych

Dnia 04.03.2016 roku uczniowie klas A1, B1 C1 oraz C2 gościli w szkole prezesa PCK w Poznaniu z oddziałem na Wildzie, pana Leszka Fiebicha. Przeprowadził on lekcję udzielania pierwszej pomocy. W bardzo ciekawy oraz praktyczny sposób pokazał jak bardzo ważne jest ratowanie ludzkiego życia. Uczniowie ćwiczyli, jak należy wykonać krok po kroku pozycję boczną ustaloną, poznali zastosowanie koca życia – czym jest i do czego służy, a także jak przeprowadzić sztuczne oddychanie oraz jak zachować się, gdy mamy do czynienia z krwawieniem, poparzeniem oraz zwichnięciem ręki.

Aleksandra Bembenek

Pierwsza pomoc w klasach specjalnych

Dnia 04.03.2016 roku uczniowie klas A1, B1 C1 oraz C2 gościli w szkole prezesa PCK w Poznaniu z oddziałem na Wildzie pana Leszka Fiebicha . Przeprowadził on lekcję z udzielania pierwszej pomocy. W bardzo ciekawy oraz praktyczny sposób pokazał jak bardzo ważne jest  ratowanie ludzkiego życia. Uczniowie ćwiczyli jak należy wykonać krok po kroku pozycję boczną ustaloną, poznali zastosowanie czym jest i do czego służy koc życia , także jak przeprowadzić sztuczne oddychanie oraz  jak zachować się gdy mamy do czynienia z krwawieniem, poparzeniem oraz zwichnięciem ręki.

Wycieczka naukowa do Torunia

W dniu 26 lutego 2016r. uczniowie kl.I c gimnazjum w ramach współpracy z Centrum Chemii w Małej Skali odbyli wycieczkę naukową do Torunia. W ramach pobytu uczestniczyli w warsztatach chemicznych, podczas których samodzielnie eksperymentowali. Obejrzeli przygotowany pokaz doświadczeń chemicznych. Samodzielnie wyprodukowali mydełka i świeczki.  Poznali również zabytki i ciekawe miejsca tego magicznego miasta.

Szkolne Dni Kariery

W dniu 25 lutego 2016r. w ramach Szkolnych Dni Kariery uczniom trzecich i drugich klas gimnazjum swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 14 zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych – licea, technika oraz szkoły zawodowe. Przedstawiciele szkół wystawili swoje stoiska informacyjne, zaprezentowali swoje szkoły oraz chętnie udzielali odpowiedzi na indywidualne pytania uczniów.

Liczymy, że ułatwi to wybory dalszych ścieżek edukacji naszym gimnazjalistom z klas trzecich.

Szkolne Dni Kariery zorganizował szkolny zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego.

Spotkania z ciekawymi ludźmi

16 lutego 2016r. odbyło się spotkanie ze szkolną pielęgniarką – Panią Małgorzatą Nicką, która przedstawiła uczniom drugich i trzecich klas gimnazjum tajniki swojego zawodu. Pani Małgosia przedstawiła uczniom prezentację multimedialną i omówiła kolejne stopnie zdobywania swoich kwalifikacji zawodowych oraz przedstawiła historyczny zarys pielęgniarstwa w Polsce i na świecie, a także zakres obowiązków wykonywanych przez pielęgniarki.

Liczymy, że uczniowie naszej szkoły z większym szacunkiem i uznaniem będą patrzeć na obowiązki wykonywane przez Panią pielęgniarkę.

Spotkanie zostało zorganizowane przez szkolny zespół nauczycieli do spraw doradztwa zawodowego w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi.

I miejsce w Międzyszkolnym Zespołowym Konkursie Wiedzy o Poznaniu

W dniu 29 lutego 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Międzyszkolnym Zespołowym Konkursie Wiedzy o Poznaniu „Co wiesz o swoim mieście?”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego na os. Piastowskim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3c – Marysia Kościelniak, Pola Naworska i Jakub Frątczak. Zespół zajął I miejsce.
Serdecznie GRATULUJEMY  i życzymy dalszych sukcesów!

 

dyplom

Wystawa „Wizje i Emocje”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Wizje i Emocje”, która będzie prezentowana w Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w dniach 1-11 marca 2016 roku. Wystawa prezentuje prace Jakuba Klessy i Roberta Gostyńskiego-uczniów klasy C1. Prace Jakuba to pełne szczegółów wizje, które przenoszą nas w świat fantastycznych stworzeń, maszyn i robotów, natomiast Robert w charakterystyczny sposób przelewa na papier emocje, z których rodzą się przedziwne obrazy.

Wyróżnienie dla szkolnych zespołów muzycznych

W dniu 19 lutego 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dzielnicowym Konkursie Piosenki Polskiej, który odbywał się w Zespole Szkół przy ul. Różanej.
Duet w składzie: Agnieszka Płaczek i Julia Masztalerz, reprezentował Szkołę w kategorii „szkoła podstawowa 4-6”. Dziewczynki zaśpiewały piosenkę „Lubię podróże” do słów Urszuli Smoczyńskiej oraz Hymn Szkoły napisany przez panią Annę Kasperską.
Nasze Gimnazjum reprezentowały: Wiktoria Wisła, Wiktoria Pietlicka, Magda Borowiak, Marta Potocka, Natalia Polowy i Kamila Ksiąg w piosenkach: „Peron” z rep. JAMAL i „Każdego dnia” z rep. Mesajah. Kamila zadebiutowała jako solistka śpiewając „Laleczkę z saskiej porcelany” z rep. Majki Jeżowskiej i „Tato nie pij” z rep. Ich Troje.
Wszystkie uczennice zdobyły zaszczytne WYRÓŻNIENIE.
Serdecznie GRATULUJEMY dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy uczniów do uczestniczenia w Kółku Muzycznym, które odbywa się w każdy poniedziałek o godz.14.45 w Sali nr 15 C.
20160219_120754