Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

Aktualności

XV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów Szkół Podstawowych klas IV i VIII miasta Poznania i okolic.

Uczniowie klas IV i klas VIII  – zwycięzcy etapu szkolnego, wzięli udział
XV Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów Szkół Podstawowych klas IV i VIII miasta Poznania i okolic.  Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 19
w Poznaniu.
Nasi uczniowie rozwiązywali test, który wymagał szerokiej wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki. Tym razem nie udało się nam przejść do kolejnego etapu, ale trzymamy kciuki za naszych zdolnych matematyków na kolejnych konkursach matematycznych.

 

Informacja w Sprawie Zajęć od 29.04.2019r.

Szanowni Państwo Rodzice,

W dniu 29 i 30.04.2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętą we wrześniu 2018 r. organizacją pracy szkoły. Proszę aby dzieci przyszły do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem.

W kolejnych dniach od 6.05.2019 r. do końca roku szkolnego zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Magdalena Katarzyńska- Radomska

Szanowni Państwo Rodzice!

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z kontynuacją strajku uruchamiamy pracę świetlicy szkolnej w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 8:00- 16:00.

Dzieci do świetlicy szkolnej można zgłaszać w dniu dzisiejszym od godziny 8:30
do 16:00 pod numerem telefonu 61 833 10 10 w. 31.

Zapisy do świetlicy szkolnej dotyczą dnia 26 kwietnia 2019 r.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości kadrowe. O przyjęciu dziecka
do świetlicy szkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie zobowiązani są mieć ze sobą podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę świetlicową (załącznik), kto i o której godzinie odbierze dziecko oraz nr telefonu do rodzica.

Uczniów obowiązuje regulamin i zasady pobytu w świetlicy. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w kolejnych dniach rodzic/ opiekun zobowiązany jest każdego dnia dostarczyć nową kartę świetlicową.

 

KARTA ŚWIETLICOWA

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 26 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 26 kwietnia 2019 r.
na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniu 26 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu.

Uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu 26 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć
na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z kontynuacją strajku od jutra tj. 25.04.2019 r. uruchamiamy pracę świetlicy szkolnej w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 8:00- 16:00.

Dzieci do świetlicy szkolnej należy zgłaszać wyłącznie w dniu dzisiejszym od godziny 14:00
do 16:00 pod numerem telefonu 61 833 10 10 w. 31

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości kadrowe. O przyjęciu dziecka
do świetlicy szkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne zgłoszenia przyjmujemy po ustaleniu możliwości zapewnienia opieki w przeddzień zapisu dziecka np. zapis na 26.04 2019 przyjmujemy w powyższych godzinach w dniu 25.04.

Uczniowie zobowiązani są mieć ze sobą podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę świetlicową (załącznik) kto i o której godzinie odbierze dziecko oraz nr telefonu do rodzica.

Uczniów obowiązuje regulamin i zasady pobytu w świetlicy. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w kolejnych dniach rodzic/ opiekun zobowiązany jest każdego dnia dostarczyć nową kartę świetlicową.

 

KARTA ŚWIETLICOWA

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 25 KWIETNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

działając jako DyrektorSzkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiłado Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 25 kwietnia 2019 r.
na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoływ dniu 25 kwietnia 2019r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu.

Uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu 25 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć
na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i  Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu 24 kwietnia 2019 r.
na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniu 24 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu.

Uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu 24 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć
na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Życzenia świąteczne

Radosnych Świąt Wielkanocnych

z wiosną w sercu i za oknem, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole, mnóstwo wiosennego optymizmu, przyjaznych rozmów, miłych gestów oraz wszelkiej pomyślności!

 

2