Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu

admin

3 2 1 do biegu gotowi start!

Uświadamiamy przed niekorzystnym wpływem palenia papierosów w każdym wieku. Chronimy siebie i innych. Zdobywany wiedzę na temat zagrożeń i konsekwencji palenia. Warto wiedzieć !!

 

Praca Zdalna

Nie poddajemy się💪, w miarę swoich możliwości wykonujemy zadania💭💡📕🖌, uśmiechamy się poznając nowe sposoby uczenia się  😃

 

„Ortograficzne Podchody”

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny „Ortograficzne Podchody” przebiegał w tym roku w formie
zdalnej. Uczniowie klas 4 – 6 z czterech szkół wildeckich przebyli usłaną licznymi przeszkodami drogę
na szczyt o nazwie „Pik Ortografii”. Śmiałkowie, którzy podjęli wyzwanie musieli m. in. spakować swój
plecak wybierając odpowiednie spójniki, posegregować zbiory zasad dla leśnego elfa, złamać szyfr, by
poznać cel podróży, wybrać właściwy nurt rzeki, pokonać labirynt, odszyfrować zagadki oraz wykazać
się intuicją lub umiejętnością prawidłowego stosowania reguł ortograficznych. A to wszystko w
dobrym tempie, albowiem czas wykonania zadania miał decydujące znaczenie w przypadku uzyskania
przez zawodników jednakowej ilości punktów.

Drogę na szczyt najsprawniej pokonali:
Juliusz Kujawa SP 42 – 45 punktów
Weronika Szymańska SP 25 – 44 punkty
Weronika Wachowiak SP 42 – 44 punkty / na 51 punktów możliwych do zdobycia

Laureaci otrzymują pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy –
dyplomy i gry edukacyjne.

Informacje odnośnie organizacji pracy szkoły od 19 października 2020r.

W zawiązku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji pracy w kolejnych dniach informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 19 października 2020 r. i w kolejnych dniach tygodnia zajęcia w szkole odbywają się w formie stacjonarnej  zgodnie z planem lekcji. Będą działały świetlice szkolne i wydawane będą posiłki. Jeżeli nastąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności i konieczne będą zmiany poinformuję  o nich niezwłocznie za pośrednictwem mobiDziennika, strony internetowej szkoły i Facebooka.

PILNA INFORMACJA !!!!!!!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami sanepidu, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i powiadomieniu organu nadzoru zajęcia w  klasach IV-VIII SP przechodzą na nauczanie zdalne w dniu 16 października 2020 r.

Uczniowie tych klas bezwzględnie pozostają w domach (są objęci nadzorem epidemicznym) do dnia 18 października włącznie (niedziela), a ich rodziny powinny ograniczać kontakt do minimum.

Nauczyciele klas IV-VIII pozostają w domu i prowadzą nauczanie zdalne zgodnie z procedurą przyjętą w marcu to jest:

wysyłają przygotowane lekcje (zgodnie z planem lekcji) za pośrednictwem mobiDziennika do rodzica/ucznia.

Zawieszenie zajęć w klasach IV-VIII obowiązuje w dniu 16 października 2020r.

Kolejne informacje podamy Państwu w dniu jutrzejszym za pośrednictwem mobiDziennika.

Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą zajęcia ze swoimi klasami w godzinach pomiędzy 08:00-12:15 ( zgodnie z ustaleniami podjętymi telefonicznie) z nauczycielami wychowawcami. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

Podczas zajęć w oddziałach 0-III dnia 16.10.2020r. przypominamy o  stosowaniu już obowiązującego reżimu sanitarnego.

„Z książką Ci do twarzy”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych zaprosiliśmy naszych uczniów do czytelniczej fotozabawy. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt fotografii inspirowanych podróżą, relaksem, sportem, domowymi i dzikimi zwierzętami. Nieobca okazała się naszym uczniom umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych.

Zamiast planowanej jednej, komisja przyznała trzy nagrody specjalne. Trafią one do: Luany Cerry kl. 3C, Wiktorii Łuczak kl. 7B oraz Mai Pawlak kl. 4c.  Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają drobne upominki.

Dziękujemy za wspólną zabawę!