w Poznaniu

„LOGOPEDYCZNY KWIECIEŃ” – wyzwanie dla nauczycieli i rodziców!

 

 

 

 

W związku z realizacją Logopedycznego Programu Profilaktyki „LOGOPEDYCZNY KWIECIEŃ” zapraszamy wszystkich nauczycieli i rodziców naszych uczniów do podjęcia wyzwania polegającego na nagraniu filmiku, na którym recytujecie/czytacie Państwo poniższy wiersz na jednym wydechu. Filmiki, które będą umieszczane na FB/stronie internetowej naszej szkoły, proszę przesyłać na adres urbanska@zs2poznan.pl
Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Droni. Były sobie trzy
Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi. Pokochali i pobrali Jachce
z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Droni z Cepką Drepką
Rompomponi. Mieli Dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką
mieli Szacha Szar Szaracha Jachce Drachce Droni z Cepką Drepką Rompomponi mieli
Szacha Szarszaracha Fudżi Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?