w Poznaniu

Szanowni Państwo Rodzice!

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z kontynuacją strajku uruchamiamy pracę świetlicy szkolnej w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach 8:00- 16:00.

Dzieci do świetlicy szkolnej można zgłaszać w dniu dzisiejszym od godziny 8:30
do 16:00 pod numerem telefonu 61 833 10 10 w. 31.

Zapisy do świetlicy szkolnej dotyczą dnia 26 kwietnia 2019 r.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości kadrowe. O przyjęciu dziecka
do świetlicy szkolnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie zobowiązani są mieć ze sobą podpisaną przez opiekuna/rodzica kartę świetlicową (załącznik), kto i o której godzinie odbierze dziecko oraz nr telefonu do rodzica.

Uczniów obowiązuje regulamin i zasady pobytu w świetlicy. W przypadku zakwalifikowania dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w kolejnych dniach rodzic/ opiekun zobowiązany jest każdego dnia dostarczyć nową kartę świetlicową.

 

KARTA ŚWIETLICOWA