w Poznaniu

COGITO ERGO SUMPrawda, dobro, piękno oraz pozostałe wartości uniwersalne były myślą przewodnią tegorocznego czytelniczego projektu edukacyjnego. W zespołach klasowych uczniowie dyskutowali o przejawach mądrości, uczciwości, szacunku wobec innych i środowiska. Zwieńczeniem projektu był tradycyjny happening na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jak co roku zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli Pan Prezydent Mariusz Wiśniewski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pani Anetta Szurkowska, przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz oraz radni Miasta Poznania Pani Dorota Bonk-Hammermeister i Pan Łukasz Mikuła oraz Pani Olga Kierstan przedstawiciel rodziców naszej szkoły. Nasi goście przeczytali zgromadzonym wybrane opowieści ze zbioru „Filozofowie do dzieci”. Jesteśmy przekonani, że zgromadzony kodeks wartości będzie dla naszych uczniów drogowskazem w podejmowaniu codziennych i życiowych decyzji.