w Poznaniu

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zapraszamy dzieci do oddziału przedszkolnego w ramach naboru uzupełniającego.