w Poznaniu

84 rocznica sowieckiej napaści na Polskę połączona z Dniem SybirakaWe wtorek 19 września br. poczet sztandarowy naszej Szkoły  wziął udział w poznańskich uroczystościach upamiętniających 84 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę połączonych z Dniem Sybiraka. Apel pamięci odbył się w parku, gdzie znajduje się pomnik Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu. Jesteśmy dumni będąc częścią wydarzeń historycznych w naszym mieście.