w Poznaniu

Dzień Patrona

 

 

 

 

Wiedza, akcja, integracja te hasła przyświecały projektowi z okazji  Szkolnego Dnia Patrona, który odbył się 18 maja w Szkole Podstawowej nr 25. Po uroczystych chwilach przy sztandarze i oddaniu hołdu Bohaterom bitwy o Monte Cassino, miały miejsce zajęcia w terenie – poszerzające wiedzę historyczną oraz tę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie zabrakło też czasu na piknik integracyjny, na który zaprosiliśmy naszych młodszych przyjaciół z pobliskiego Przedszkola nr 42 „Kwiaty Polskie”. 

# Wreszcie razem# praca zespołowa# Bohaterowie spod Monte Cassino# pamiętamy# szanujemy# dbamy# wzmacniamy więzi