w Poznaniu

Akademia Nauki i Wyobraźni. Rocznik 2018

Piąta edycja projektu „Akademia Nauki i Wyobraźni” w dniu 16.11.2018 r. zgromadziła ok. 60 uczestników w wieku 8 – 10 lat. Studenci rekrutowali się spośród uczniów klas drugich SP 25 oraz dzieci ze społeczności wildeckiej.

Zgodnie z rytuałem wyższej uczelni, studentów – po zaliczonym egzaminie wstępnym – powitała rektor Magdalena Katarzyńska-Radomska. Rekruci złożyli ślubowanie i odebrawszy identyfikatory oraz indeksy, udali się na seminaria. Każda grupa, której liderował wybrany przez opiekuna starosta, zaliczyła siedem zajęć warsztatowych. Tegoroczne seminaria obejmowały obszary geologii, pedagogiki cyrku, sztuki decoupage, kształtowania mas plastycznych, chemii, eksperymentowania, opowieści. Roli wykładowców podjęli się zarówno nauczyciele z naszej szkoły, jak i specjaliści z różnych uczelni. Wspierali ich wolontariusze rekrutujący się spośród absolwentów Akademii z lat ubiegłych.

Absolutorium udzieliła studentom wicerektor Hanna Gintrowicz. Absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów, pamiątkowe medale. Akademicki charakter uroczystości nadawały charakterystyczne elementy ceremoniału: togi, w które ubrani byli wykładowcy, żakowska pieśń „Gaudeamus igitur”, wyrzucane w górę studenckie birety.

Podczas czterogodzinnych zajęć, uczestnicy projektu wszystkimi zmysłami odbierali świat wiedzy i wyobraźni, przekonując się, że nauka to prestiż, przywilej i dobra zabawa.

Projektowi patronowała Rada Osiedla Wilda – jeden ze sponsorów wydarzenia.

Gościem Akademii była radna pani Halina Górecka.