w Poznaniu

„Zimowe Poezjobranie”

Regulamin konkursu recytatorskiego pod patronatem:

 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Prezydenta Miasta Poznania

   Cele: popularyzacja poezji współczesnej; rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji; rozwijanie zdolności recytatorskich; wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich; promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.   Organizator: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53 61-527 Poznań   Uczestnicy: Uczniowie klas I – III szkół podstawowych miasta Poznania i okolic.   Przebieg konkursu: Tematem tegorocznej edycji są wiersze pani profesor Joanny Papuzińskiej. Do recytacji można wybrać dowolny wiersz ze zbiorów poetki lub skorzystać z podanego poniżej wyboru. Zgłoszenie uczestników (do 3 osób z jednej szkoły) na jeden z podanych adresów: 1)         Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego 53 61-527 Poznań 2)         e-mail: malgorzata.wajnor@op.pl 3)         faks: 61 833 25 41 Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika, klasę, pełną nazwę szkoły;
  • tytuł wybranego utworu;
  • imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
  Termin zgłoszenia: do środy,18 listopada 2015 r.   Termin konkursu: konkurs odbędzie się we wtorek 1 grudnia 2015 r. w szkole organizatora. Rozpoczynamy o godzinie 9:00 spotkaniem z gościem honorowym, panią profesor Joanną Papuzińską, która będzie też przewodniczyć obradom jury. Na miejscu będzie można również zakupić książki autorki i uzyskać dedykację. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji jury dokona wyboru laureatów, a uczestnicy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na poczęstunek. Wszyscy recytatorzy otrzymają dyplomy uczestnictwa, laureaci trzech pierwszych miejsc: dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe, zdobywcy wyróżnień – dyplomy i nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący uczniów – pisemne podziękowania.   Kryteria oceny:
  • dykcja (staranność, wyrazistość mowy, siła i barwa głosu),
  • interpretacja (rozumienie tekstu, przekazanie emocji),
  • ogólny wyraz artystyczny.
  Kontakt: Małgorzata Wajnor tel. 690 515 352; e-mail: malgorzata.wajnor@op.pl  
  Wybór wierszy