w Poznaniu

Projekt ,,Letter today, friendship tomorrow”Uczniowie klas 7a oraz 7c na lekcjach języka angielskiego rozpoczęli projekt pod tytułem ,,Letter today, friendship tomorrow”. Można by rzec staromodnie, ale jakże kreatywnie. Uczniowie rozpoczną komunikację drogą listowną z rówieśnikami z innej szkoły podstawowej w Poznaniu. Przez cały rok szkolny będą wymieniali korespondencję. Zwieńczeniem projektu na koniec roku szkolnego będzie spotkanie uczniów i poznanie się face to face. Może nawiążą się dzięki temu przyjaźnie do końca życia? Z pewnością taka forma pracy na języku angielskim pozwoli uczniom przygotować się do egzaminu ósmoklasisty oraz rozwinie ich naturalne talenty do posługiwania się językiem obcym. Fingers crossed and Let’s write a letter!