w Poznaniu

Dziel się uśmiechem

W dniu 18.10.2017r. na terenie szkoły odbędzie się organizowana przez PCK wraz z Wrigley Poland wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED piąta edycja programu edukacyjno – profilaktycznego „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”.

zdjęcie 1 - zęby

Program przeprowadzany jest wśród dzieci od klasy 0 do klasy 6.

Organizatorzy zapewniają zajęcia edukacyjne nt. prawidłowego dbania o swoje zęby oraz bezpłatne przeglądy stomatologiczne. Każde dziecko, którego rodzic wyraził zgodę na badanie, otrzyma Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem uzębienia i zaleceniami oraz zestaw upominkowy.

Celem programu „Dziel się uśmiechem” jest budowanie wśród dzieci świadomości jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak dbać o higienę jamy ustnej, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą w Polsce.

zdjęcie - plakat