w Poznaniu

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „ WILDA LUBI MATEMATYKĘ”

Dnia 30 maja 2019r. nasza szkoła gościła uczniów klas piątych na II Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Wilda lubi matematykę”, którego była organizatorem. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał pan wicedyrektor Piotr Napiórkowski, który życzył wszystkim uczniom z Wildy dobrej zabawy matematycznej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, ujawnianie młodych talentów oraz stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w rywalizacji z uczniami z innych szkół z Wildy w dziedzinie matematyki. Podczas konkursu w matematycznych rozgrywkach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 42, Szkoły Podstawowej nr 82,Szkoły Podstawowej nr 84oraz uczniowie naszej szkoły, którzy pochwalili się umiejętnością logicznego myślenia oraz sprawnego rachowania. Uczniowie rozwiązywali test, zadania praktyczne bogate w treści z życia codziennego, zagadki matematyczne, zadania praktyczne. Wszystkie szkoły w czasie konkursu wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami
z matematyki. Udział w konkursie matematycznym „Wilda lubi matematykę”, pozwolił na integrację, poznanie tradycji, obyczajów oraz warunków panujących w innych szkołach. Konkurs dał możliwości „zdrowej” rywalizacji, która pobudza uczniów do twórczego myślenia, rozwija zdolności z zakresu matematyki, daje szanse porównań własnych prac, osiągnąć, czy umiejętności z innymi uczniami, mobilizuje do dalszej pracy.

Na koniec spotkania każda szkoła dostała nagrody i dyplomy wręczone przez pana wicedyrektora Piotra Napiórkowskiego.

 

Dziękujemy pani dyrektor Magdalenie Katarzyńskiej – Radomskiej za możliwość zorganizowania II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Wilda lubi matematykę”, a Radzie Osiedla Wilda za środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu.

 

WYNIKI KONKURSU:

I MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki

II MIEJSCE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino

 

III MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysława I

IV MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta

V MIEJSCE

Szkoła Podstawowa nr 42