w Poznaniu
W naszej szkole znajdują się trzy świetlice. Każda z nich przeznaczona jest dla uczniów z różnych grup wiekowych. Świetlica dla najmłodszych uczniów z oddziałów 0-1 znajduje się w budynku D. W budynku E mieści się świetlica dla klas 2-3, a następna dla uczniów z klas starszych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych znajduje się w głównym gmachu szkoły ( budynek C ). W świetlicy pracuje liczna grupa wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która zapewnia uczniom nie tylko bezpieczeństwo i opiekę, pomoc w nauce, ale oferuje również wachlarz różnorodnych zajęć, z których chętni uczniowie mogą korzystać. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Są to zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, kulinarne, teatralne. Zajęcia odbywają się nie tylko na terenie szkoły. W miarę możliwości oferujemy wyjścia na różnego rodzaju warsztaty, do kina, ciekawe wycieczki. Świetlica nasza prowadzi również „Klub malucha”, z którego mogą korzystać nasi uczniowie podczas gdy rodzice uczestniczą w zebraniach z wychowawcami klas i konsultacjach z nauczycielami. Organizujemy, jak i bierzemy udział w różnych konkursach szkolnych. Staramy się ,aby czas spędzony w świetlicy dostarczał naszym uczniom nie tylko radość, ale i odkrywał to, co dla nich nieznane i nowe.