w Poznaniu

Zajęcia sensoplastyczne

W październiku, w naszej świetlicy, odbyły się niezwykłe zajęcia. Dzieci malowały swoje stopy farbami, a następnie odciskały je na papierze, co sprawiło im wiele radości i uśmiechu. Malowanie stopami to doskonałe ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną dziecka, w której główną metodą jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci.