w Poznaniu
W dniu 19.11.2015 uczniowie kl. I i II gimnazjum aktywnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w technice małej skali prowadzonych przez pracownika Centrum Małej Skali z Torunia. Uczniowie samodzielnie wykonywali przygotowane doświadczenia oraz współuczestniczyli w pokazie doświadczeń w dużej skali.