w Poznaniu

Noc Biologów

W dniu 15 stycznia 2016 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowano Noc Biologów. Mimo iż to był ostatni dzień zajęć szkolnych przed feriami, nie zabrakło uczniów, którzy byli gotowi odkrywać tajemnice biologii. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Pod okiem opiekunów wzięli udział w wykładzie Czarne chrząszcze i białe niedźwiedzie- klimat i zwierzęta, podczas którego prowadzący w ciekawy sposób omówił przystosowania zwierząt do życia w różnych warunkach klimatycznych. Młodzież była zainteresowana wykładem, nie zabrakło wnikliwych pytań. W przerwie między kolejnymi zajęciami wspólnie zwiedzaliśmy Wydział Biologii. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. zwierzęta zanurzone w formalinie, wyizolowany układ nerwowy żaby, liście, owoce oraz nasiona roślin tropikalnych. Z ciekawością oglądali czaski naszych przodków. Uczennice naszej szkoły chętnie wzięły udział w tworzeniu butelki „na świeże powietrze”. Uczestniczyliśmy także w warsztatach antropometrycznych, podczas których uczniowie nie tylko dowiedzieli się, do czego służą pomiary antropometryczne, ale również mogli je sami wykonać przy pomocy profesjonalnych przyrządów. Na wydziale zorganizowano wiele warsztatów i laboratoriów, w których nie sposób wziąć udział w jeden wieczór. Uczniowie wrócili w dobrych nastrojach, wyrażając chęć udziału w wydarzeniu, jakim jest Noc Biologów, w przyszłym roku.